ĐHĐCĐ thường niên Hưng Thịnh Incons 2023 (HTN) thông qua chào bán 89,1 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Ngày 10/6/2023 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 với sự tham dự và biểu quyết của 152 cổ đông sở hữu và được ủy quyền 70.826.054 cổ phần, tương đương 79,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons năm 2023

Năm 2022 được đánh giá là một năm đầy biến động, khó khăn trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị và xã hội…, đặc biệt là ngành bất động sản và xây dựng. Trước những khó khăn khách quan ấy, Hưng Thịnh Incons đã chủ động thực hiện các giải pháp tái cấu trúc toàn diện để phù hợp với bối cảnh mới, tập trung nâng cao năng lực quản trị để đảm bảo hiệu quả hoạt động và giữ chi phí hợp lý.

 

Báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 5.465 tỷ đồng và 64 tỷ đồng. Tình hình khó khăn được dự báo sẽ kéo dài sang năm 2023; theo đó, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần là 4.200 tỷ đồng và lợi nhuân sau thuế là 50 tỷ đồng.

 

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons phát biểu khai mạc đại hội

Đại hội cũng đồng thuận phương án không chi trả cổ tức năm 2022, giữ toàn bộ lợi nhuận còn lại để bổ sung vốn lưu động, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của Công ty. Theo kế hoạch, sắp tới Công ty sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai một loạt dự án như Vung Tau Pearl (Bà Rịa – Vũng Tàu), New Galaxy (Bình Dương), Grand Center Quy Nhon, Richmond Quy Nhon (Bình Định), Bien Hoa Universe Complex (Đồng Nai), New Galaxy Nha Trang (Khánh Hòa)… ổn định lại hoạt động kinh doanh sau giai đoạn trầm lắng của 6 tháng đầu năm 2023.

 

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons năm 2023 vào ngày 10/6

Một nội dung quan trọng được quan tâm tại Đại hội chính là việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ phát hành 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm), Công ty dự kiến chào bán 89,1 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2023 hoặc 2024. Nếu phát hành thành công, Công ty dự kiến thu về 891,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng tại một số công trình của Công ty; chuẩn bị để sẵn sàng tham gia phát triển các dự án nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, việc này đang được công ty nghiên cứu, xem xét thấu đáo nhất. Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành ước đạt 1.782 tỷ đồng.

 

Trên phương diện quản trị, ĐHĐCĐ đã thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình ban kiểm soát sang mô hình Ủy ban kiểm toán, trực thuộc Hội đồng Quản trị. Trong bối cảnh quy mô Công ty ngày càng mở rộng, kinh doanh đa lĩnh vực, việc thay đổi mô hình mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả giám sát, hướng đến việc quản trị công ty minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho cổ đông. Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ cũng đã phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với mô hình mới.

 

Ban Lãnh đạo Hưng Thịnh Incons cũng đưa ra tầm nhìn mới để tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng vai trò chủ động. Theo đó, HTN đang nghiên cứu khả thi mở rộng lĩnh vực hoạt động, nghiên cứu đầu tư và phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền.

 

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT HTN trả lời các câu hỏi của cổ đông tại đại hội

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT HTN nhấn mạnh: “Sứ mệnh của Hưng Thịnh Incons là xây ngôi nhà cho số đông người Việt. Với đất nước 100 triệu dân, nhu cầu về nhà ở còn quá nhiều. Với năng lực cốt lõi thấu hiểu thị trường, thế mạnh thi công, làm chủ chuỗi giá trị làm ra một ngôi nhà, chúng tôi sẽ xem xét nghiên cứu tham gia lĩnh vực phát triển nhà ở vừa túi tiền, để tạo ra giá trị cho cộng đồng, giúp số đông hiện thực hóa ước mơ an cư và nâng cao chất lượng sống của người Việt”.
Về mục tiêu trước mắt, HTN sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các dự án, cũng như ưu tiên giải quyết các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của Công ty. Đối với chiến lược phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, HTN sẽ nghiên cứu thận trọng và kỹ lưỡng trên cơ sở tính toán năng lực, đáp ứng nhu cầu của số đông và mang lại giá trị lợi nhuận, lợi ích hài hòa.

 

Tập thể Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Hưng Thịnh Incons đã thành công tốt đẹp với tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí tán thành cao, thể hiện sự tin tưởng và đồng hành của các cổ đông đối với định hướng hoạt động của Công ty. Đây sẽ là nền tảng để Hưng Thịnh Incons vững vàng hơn trên hành trình “Xây ngôi nhà Việt” của mình.
Nguồn:https://hungthinhincons.com.vn/tintuc/detail/DHDCD-thuong-nien-Hung-Thinh-Incons-2023-HTN-thong-qua-chao-ban-891-trieu-co-phan-cho-co-dong-hien-huu.html
Rate this post