Background Real estate

Giới thiệu

Line ho văn Hưng Thịnh
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) là thành viên nòng cốt song hành cùng Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển thành công hàng loạt dự án bất động sản trong suốt nhiều năm qua, cung cấp ra thị trường hơn 30.000 sản phẩm, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng. Hưng Thịnh Land hiện đang sở hữu và phát triển 59 dự án đa dạng với chất lượng và giá trị thực, trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất hơn 3.300ha ở những vị trí chiến lược, phục vụ cho hơn 100.000 khách hàng.
Với tiềm lực tài chính và nhân lực vững mạnh cùng việc kế thừa 20 năm kinh nghiệm, uy tín từ Tập đoàn Hưng Thịnh, Hưng Thịnh Land luôn khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong hành trình kiến tạo những giá trị mới – thông minh, vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

TẦM NHÌN

Nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong hành trình kiến tạo những giá trị chung cho cộng đồng, vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

SỨ MỆNH

Tạo dựng những cộng đồng nơi hội tụ hạnh phúc và phồn vinh thông qua phát triển đa dạng loại hình bất động sản giá trị thực, song hành xu thế của cuộc sống và công nghệ tiên tiến trên toàn cầu.

SLOGAN

KIẾN TẠO CUỘC SỐNG HƯNG THỊNH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

• Đầu tư, hợp tác đầu tư và kinh doanh các dự án Bất động sản
• Phát triển Bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng
• Quản lý Bất động sản

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

THẤU HIỂU

• Thấu hiểu, lắng nghe thị trường, khách hàng và đối tác.
• Thấu hiểu mục tiêu và nội lực của doanh nghiệp.

CHỦ ĐỘNG

• Chủ động trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị bất động sản.
• Chủ động nắm bắt cơ hội và ứng biến trước mọi thách thức của thị trường.

CHIA SẺ

Chia sẻ giá trị, hài hòa lợi ích của các bên (cổ đông, nhân viên, khách hàng, đối tác, môi trường và xã hội).

BỀN VỮNG

• Phát triển bền vững dựa trên triết lý kinh doanh bất động sản giá trị thực, tuân thủ những quy chuẩn quản trị chất lượng sản phẩm.
• Đóng góp giá trị tốt đẹp, nhân văn cho cộng đồng xã hội.
• Hướng đến sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên, thích nghi với sự thay đổi của khí hậu và áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường.

SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

• Sáng tạo và đổi mới không ngừng.
• Tiên phong ứng dụng những giải pháp mới, thông minh.